Lumea nu stă în loc, ci este într-o continua schimbare. Globalizarea a creeat legaturi intre organizații, comunități, țări și economii  din ce în ce mai puternice și complexe. Pentru a rămâne competitivă în acest mediu, orice organizație trebuie sa constientizeze nevoile și așteptările părților interesate. Astfel modelul de Excelență EFQM este un cadru pentru a înțelege și a gestiona această complexitate. Acesta este pragmatic și practic, dezvoltat de organizații de frunte, pentru a stimula îmbunătățirea continuă. 

Modelul de Excelență EFQM permite managerilor/ conducătorilor de organizații să înțeleagă relațiile de tip cauză-efect dintre ceea ce face organizația și rezultatele obținute de ea.

Modelul cuprinde un set de trei componente integrate:

Conceptele Fundamentale ale Excelenței

Conceptele Fundamentale definesc principiile fundamentale care stau la baza obținerii unei excelențe sustenabile de către orice organizație.

Criteriile

Criteriile oferă un cadru pentru a ajuta organizațiile să transforme Conceptele Fundamentale și logica RADAR în practică.

RADAR

Logica RADAR este un instrument puternic de management pentru îmbunătățirea sistematică a tuturor părților componente ale organizației. Frumusețea Modelului este că logica poate fi aplicată oricărei organizații, indiferent de dimensiune, sector sau maturitate. Ea este non-prescriptivă și ia în considerare o serie de concepte. Logica oferă un limbaj comun care permite membrilor comunității EFQM să își împărtășească în mod eficace cunoștințele și experiența atât în interiorul, cât și în afara propriei organizații.

Conceptele Fundamentale ale Excelenței

Conceptele Fundamentale ale Excelenței reprezintă baza conceptuală necesară pentru obținerea unei excelențe sustenabile de către orice organizație. Ele pot fi folosite ca bază pentru a descrie caracteristicile unei culturi organizaționale excelente. Ele servesc, deasemenea, ca limbajul comun necesar echipelor de top management ale organizației.

Există 8 Concepte Fundamentale:

Creșterea valorii adăugate pentru clienți
(Adding Value for Customers)

Organizațiile excelente adaugă în mod continuu valoare pentru clienți prin înțelegerea, anticiparea și satisfacerea, nevoilor, așteptărilor și oportunităților.

Crearea unui viitor sustenabil (Creating a Sustainable Future)

Organizațiile excelente au un impact pozitiv asupra lumii din jurul lor prin sporirea performanțelor lor, concomitent cu îmbunătățirea condițiilor economice, de mediu și sociale din cadrul comunităților cu care intră în contact.

Dezvoltarea capabilităților organizaționale (Developing Organisational Capability)

Organizațiile excelente își dezvoltă capabilitățile prin managementul eficient al schimbărilor în interiorul și dincolo degranițele organizaționale.

Valorificarea creativității și inovației (Harnessing Creativity & Innovation)

Organizațiile excelente generează valoare adăugată și niveluri de performanță sporite prin îmbunătățirea continuă și prin inovarea sistematică, valorificând creativitatea părților interesate.

Conducerea cu viziune, inspirație și integritate (Leading with Vision, Inspiration & Integrity)

Organizațiile excelente au lideri care prefigurează viitorul și îl fac să se întâmple, acționând ca modele de rol pentru valorile și etica acestora.

Managementul agil (Managing with Agility)

Organizațiile excelente sunt recunoscute pe scară largă pentru capacitatea lor de a identifica și de a răspunde în mod eficace și eficient la oportunități și amenințări.

Obținerea succesului prin utilizarea talentelor angajaților (Succeeding through the Talent of People)

Organizațiile excelente își apreciază angajații și creează o cultură de empowerment în scopul realizării obiectivelor organizaționale și personale.

Susținerea rezultatelor remarcabile (Sustaining Outstanding Results)

Organizațiile excelente realizează rezultate remarcabile și sustenabile, care îndeplinesc atât nevoile pe termen scurt,cât și pe cele pe termen lung ale tuturor părților interesate, în contextul mediului în care operează.

Criteriile

Modelul de Excelență EFQM permite managerilor/ conducătorilor de organizații să înțeleagă relațiile de tip cauză-efect dintre ceea ce face organizația și rezultatele obținute de aceasta.

Pentru a obține un succes sustenabil, o organizație are nevoie de o conducere puternică și o direcție strategică clară. Organizațiile trebuie să-și dezvolte și să-și îmbunătățească angajații, parteneriatele și procesele pentru a oferi clienților produse și servicii cu valoare adăugată. Dacă abordările corecte sunt aplicate eficient, acestea vor avea rezultatele pe care le așteaptă organizațiile și părțile interesate ale acestora.

Sursa:https://team4excellence.ro