Se poate face prin 2 procedee tehnico-juridice si anume: fuziunea si divizarea. 

Fuziunea reprezinta operatiunea prin care se realizeaza o concentrarea a societatii comerciale sub doua forme: absorbtia si contopirea. Absorbtia reprezinta inglobarea de catre o societate a uneia sau mai multor societati care isi inceteaza existenta. Pe de alta parte, contopirea se refera la reuniunea a doua sau mai multe societati care isi inceteaza activitatea pentru contopirea unei societati comerciale noi.

Divizarea reprezinta operatiunea prin care se realizeaza impartirea  unei societati comerciale sau desprinderea unei parti dintr-o societate. Astfel se imparte intreg patrimoniul societatii care isi inceteaza existenta, intre doua sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta. Dizolvarea cuprinde acele operatiuni care declanseaza acest proces si asigura premisele lichidarii patrimoniului social. 

Lichidarea societatii comerciale consta intr-un ansamblu de operatiuni care au ca scop terminarea activitatii comerciale aflate in curs la data dizolvarii societatii, incasarea creantelor, transformarea bunurilor societatii in bani, plata datoriilor societatii si impartirea activului net intre asociati. 

Lichidatorii sunt persoane fizice sau juridice numite prin hotararea adunarii asociatiilor ori de catre instanta de judecata la cererea unuia dintre admin, asociati sau creditori. 

Comerciantii, inainte de inceperea activitatii comerciale, precum si alte persoane fizice sau juridice autorizate, au obligatia sa ceara inmatricularea la registrul comertului. Comerciantii sunt persoane fizice sau juridice autorizate care efectueaza in mod obisnuit acte de comert. Inregistrarileimpuse de lege au drept scop sa asigure prin intermediul Registrului Comertului o evidenta privind existenta si activitatea comerciantiilor.Prin inmatricularea la Registru Comertului a mentiunilor prevazute de lege se asigura opozabilitatea fata de terti. Sub acest aspect Registrul Comertului asigura publicitatea legala a activitatii societatilor comerciale.