Capitalul social este valoarea totla a aportului asociatiilor. Capitalul social al unei societati este fix pe toata durata functionarii societatii. El va putea fi modificat doar in conditiile prevazute de lege prin modificarea actului constitutiv ca urmarea a aprobarii AGA ( adunarea generala a asociatiilor). 

Capitalul social poate fi: 

  1. Capital social subscris reprezantand valoarea totala a aportului pe care asociatii se obliga sa il aduca in societate. 
  2. Capital social varsat este reprezentat de valoarea totala a aporturilor care au intrat efectiv in patrimoniul societatii.