1. Societate in nume colectiv are capitalul social impartit in parti sociale. In acest tip de societate obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul social dar si cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatiilor. 
  2. Societate in comandita simpla reprezinta societatea care are capitalul social impartit in parti sociale. In acest tip de societate exista doua tipuri de asociati: comanditati si comanditari. Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniu social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatiilor comanditati, asociatii comanditari raspund doar in limita aportului lor la capitalul social. 
  3. Societate pe actiuni are capitalul social impartit pe actiuni, iar obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul social. Actionarii sociatati raspund pentru obligatiile societatii numai in limita aportului lor la capitalul social. 
  4. Societate in comandita pe actiuni are capitalul social impartit pe actiuni asemanarea sa cu sociatate in comandita simpla consta in existenta a doua categorii de asociati (comanditati si comanditari), precum si in modul de raspundere al actionarilor pentru datoriile societatii. Obligatiile societatii sunt garanatate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a actionarilor comanditati, in timp ce actionarii comanditari raspund numai pana la comcurenta aportului lor. 
  5. Societate cu raspundere limitata este cea mai intalnita forma de societate. Patrimoniul social este impartit in parti sociale iar obligatiile societati sunt garantate cu patrimoniul societatii si asociatiile raspund in limita aportului lor la capitalul social.