Aportul asociatiilor

Intentia comuna a asociatiilor in desfasurarea activitatii comerciale

Realizarea beneficiilor

Aportul asociatiilor reprezinta obligatia asumata de fiecare asociat de a a aduce in societate o anumita suma de bani sau un anumit bun. 

Tipuri de aport la capitalul social:

  1. Aport in numerar reprezinta suma de bani pe care un asociat o aduce in societate. El este obligatoriu la constituirea oricarui tip de societate comerciala intrucat sumele de bani sunt absolut necesare inceperii activitatii comerciale. Aportul banesc se realizeaza practic prin varsarea sumelor de bani fie in numerar ( pe baza de foaie de varsamant sau chitanta) fie prin dispozitie de plata prin banca in contul bancar deschis pe numele societatii. 
  2. Aportul in natura este reprezentat de bunurile mobile sau imobile pe care asociatul le aduce in societate. aportul in natura este permis la toate formele de societate comerciala si consta in trasmitarea de la asociat la societate a dreptului asupra bunului pe care il aduce ca aport. Acest drept poate fi dreptul de proprietate sau de folosinta dupa libera optiune a asociatului care aduce bunul. Conduita esentiala este ca aceste bunuri sa poata fi evaluate in bani si trebuie sa fie in stare de utilizare si predate efectiv catre societate. 
  3. Aportul in creante se refera la aducerea ca aport a unei creante, insa in acest caz, obligatia de aport se considera indeplinita in momentul in care societatea comerciala a incasat suma de bani care face obiectul creantei. Acest tip de aport nu este permis la societatile pe actiuni deoarece ele se constituie prin subscriptie publica. 
  4. Aportul in munca sau in industrie se refera la munca sau activitate pe care asociatul o depunde avand in vedere pregatirea sa. Este impropriu spus aport pentru ca urmare a acestor servicii asociatul nu dobandeste o parte din capitalul soial intrucat nu se poate evalua de la inceput. In schimbul aporului in munca asociatii au dreptul sa participe , potrivit actului constitutiv, la impartirea benficiilor si sunt obligati sa raspunda ca orice asociat. Acest lucru est permis doar la societatile in nume colectiv si la societatile in comandita dar numai asociatilor comanditati.