Pentru infintarea unei societati comerciale este necesar sa se intocmeasca un act constitutiv ( contract de societate sau statutul societatii). 

Ca orice contract actul constitutiv trebuie sa indeplinesca conditiile de fond si de forma prevazute de lege pentru a fi valabil incheiate.

Conditiile de fond sunt acele conditii care privesc  continutul actului juridic si sunt: 

  • capacitatea juridica
  • consimtamantul
  • obiectul
  • cauza

Capacitatea partilor se refera la capacitatea unei persoane de a putea infinta o societate. Conform dreptului roman orice persoana are acesta capacitate. Exceptia de la acesta regula o face situatia in care persoanele sunt incapabile sau situatia in care legea interzice in mod expres anumitor persoane constituirea societatii. In general legea stabileste incapacitati si interdictii doar in cazul fondatoriilor nu si in cazul asociatiilor ( minori, interzisi judecatoresti, ersoane carora legea le impune anumite incompatibilitati). in plus, nu pot avea calitatea de fondatori persoane care au fost condamnate pentru infractiuni de serviciu.