Constitutia Romaniei prevede ca “orice cetatean are obligatia de a contribui prin impozite si taxe la cheltuielile publice”. Impozitele si taxele sunt stabiliate prin lege conform constitutiei. 

Bugetul consolidat al statului reprezinta ansamblul tuturor bugetelor publice componente ale sistemului bugetar, agregate si consolidate pentru a forma un intreg. 

Contribuabilul este reprezentat de orice persoana fizica sau juridica care datoreaza impozite, taxe, contributii si alte sume la bugetul consolidat. 

Operatiunea fictiva presupune disimularea realitatii in crearea aparentei existentei unor operatiuni care in fapt nu exista.