Interesul pentru tema abordată a fost generat de constatările privind modurile de economisire predominante ale românilor care la o prima observaţie sunt generatoare de caştiguri mici, dar care analizate în detaliu, nu numai că nu generează nici un profit, ba mai mult, în timp, determină o scădere sau devalorizare considerabilă a investiţiei. Dacă ne raportăm la studiile existente vom observa faptul că peste 70% din averea financiară a românilor se află în depozite bancare cu dobânzi mai mici de 1% pe an (Pricop, 2016) în condiţiile în care plasarea banilor în fondurile de investiţii BRD Euro Fond a avut în ultimul an o rentabilitate de plus 5,62 %.

Nivelul dobânzilor actuale la BCR, BRD şi BT.

Banca BCR BRD BT
Dobândă 0.01% – 1.35% 0.1% -4 % 0.1% – 2.25%
Comisione administrare cont 0% – 100 RON 0 %  – 6  euro 0 %– 0.4%

Pe lângă conturile de economii (depozitele bancare) băncile mai oferă şi alte modalităţi de investiţii cu o rentabilitate mai mare la suma investită. Aici vorbim de cumpărarea de unitaţi de fond adică de investirea în fonduri de investiţii. O unitate de fond poate fi consituită din mai multe elemente care au o pondere variată ceea ce face ca o unitate de fond sa fie mai mult sau mai puţin riscantă. O unitate de fond poate fi formată din : instrumente ale pieţei monetare şi depozite bancare,obligaţiuni, acţiuni şi alte active. Ce este de luat în calcul în cazul unei investiţii într-o unitate de fond este faptul că riscul investitorului cu privire la oscilaţiile unităţii de fond respectiv este mai mare cu cât ponderea activelor din unitatea de fond este mai mare.

Mai jos am simulat investirea a 10 000 Ron în fondurile de investiţii oferite de cele trei bănci: BCR, BRD şi BT. Am considerat spre analiză o investiţie de 10 000 lei pe o perioadă de fix 365 de zile (01.06.2015 – 01.06.2016)  şi voi ilustra caştigurile/pierderile posibile pe care un potenţial investitor le poate avea ,cu scopul de a arăta ce însemnă concret investirea banilor în fondurile de investiţii.

Fond de investiţii Erste Money Market Erste Bond Flexible Erste Balanced Ertse Equity România Erste Bond Flexible România
Rezultat 10 114 10 249 10 205 10 046 10 193

În cazul investirii banilor în fondurile disponibile la BCR, cel mai profitabil în ultimul an a fost Erste Bond Flexible, care la o investiţie de 10 000 lei s-a obţinut un randament de 249 lei.

Daca se indreptăm atenţia catre tabelul de mai jos, vom vedeam că în cazul investiţiilor în acţiunile tranzacţionate de BRD s-a înregistrat o scadere considerabilă de valoare, şi anume o depreciere de  7,31%; în acest caz investiţia noastra iniţială a scazut în doar 1 an de la 10.000lei până la valoarea de 9 269 lei.

Fond de investiţii Simfonia Euro Fond USD Fond Obligaţiuni Diverso Acţiuni
Rezultat 10 281 10 550 10 010 10 433 9 647 9 269

Randamentul fondurilor de investiţii BT îm ultimul an la o investiţie de 10 000 lei este următorul:

Fond de investiţii Obligaţiuni Euro Obligaţiuni Clasic Euro Clasic Index România ROTX Index Austria ATX BT Maxim
Rezultat 10 287,6 10 166,7 10 244,6 9 820 9 792,8 8 629,3 10 321,4

Ca o concluzie la cele prezentate anterior, dacă vom face media aritmetică a randemantelor obţinute de cele trei bănci, în ultimul an, cu privire la unităţile de fond pe care le administrează clasamentul este următorul:

BRD 1,9%

BCR 1,614 %

BT – 7.376%.