Acest articol detaliază riscurile asociate posturilor de macaragiu şi maistru. Am ales să detaliez riscurile pe care aceste meserii le implică deoarece fac parte din categoria job-urilor din domeniul naval dar a caror activitate se concentrează „pe uscat”.Am ales ca studiu de caz firma Socep S.A. care îşi desfăşoară activitatea în portul Constanţa, mai exact atât în Portul Constanţa ( Dana 34 ) cât şi în Portul Constanţa Sud-Agigea . Socep S.A. este unul dintre cei mai importanţi operatori portuari din Portul Constanţa, cu o activitate de peste 30 de ani structurată pe două business line-uri importante pentru un operator portuar şi anume : terminal de containere şi terminal de mărfuri generale. În plus alături de cele două activităţi concentrate în Portul Constanţa, Socep S.A. deţine şi o platformă de operare de peste 10.000mp în Portul Constanţa Sud-Agigea. Principalele mărfuri cu care operează compania sunt : containere, mărfuri vrac solide şi mărfuri genrale utilizate , fiind desemnat de către CNAPM„Cel mai bun Operator Portuar pentru Mărfuri Geneale” în 2010, 2011, 2012 şi 2013.

Evaluarea factorilor de risc pentru postul macargiu

Elementele componente ale postului de macaragiu sunt următoarele:

 • Mijloacele de producţie – macara
 • Sarcina de muncă – manevrarea macaralei pentru încărcarea descărcarea sau deplasarea diferitelor materiale
 • Mediul de muncă – activitatea se desfăşoară preponderent în cabina macaralei

Acţiuni greşite executant

 • Caderea de la înalţime prin dezechilibrare, alunecare sau paşire în gol
 • Comenzi greşite date echipamentelor utilizate în procesul de producţie
 • Deplasarea cu pericol de cădere de la acelaşi nivel prin alunecare pe suprafeţe alunecoase ( zăpadă, gheţă, scări suprafeţe acoperite cu gresie alunecoasă)
 • Deplasarea cu pericol de cădere de la înalţime la urcarea/coborărea fără respectarea normelor de securitate a muncii a scărilor de acces la cote superioare/inferioare.
 • Deplasări cu pericol de cădere de la acelaşi nivel prin împiedicare datorită căilor de acces neuniforme şi cu denivelări
 • Deplasarea sau staţionarea sub sarcini manipulate la înalţime
 • Efectuarea de operaţii neprevăzute prin sarcină de muncă- pornirea sau întreruperea funcţionarii echipamentelor tehnice
 • Efectuarea de operaţii de remediere a echipamentelor electrice ale macaralei
 • Efectuarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă
 • Întreruperea accidentală a funcţionarii macaralei
 • Părăsirea utilajelor în timpul funcţionarii
 • Regşarea parametrilor de lucru la valori necorespunzătoare.

Factorii de risc fizic datorită mediului de muncă

 • Calamităţi naturale – seism, inundaţii, trăznet, prabuşiri de copaci
 • Curenţi de aer la lucru în aer liber
 • Temperatură ridicată / coborătă a aerului
 • Umiditate ridicată / coborătă a aerului
 • Zgomot peste limita admisă la executarea de lucrari în zone cu nivel ridicat de zgomot

Factorii de risc datorită mijloacelor de producţie

Risc electric – risc de electrocutare prin atingere directă / indirectă:

– aparate defecte

– cordoane de alimentare defecte

– secţionate accidental

Risc mecanic

 • Autoblocarea contraindicată a mişcărilor funcţionale ale echipamentelor tehnice
 • Deplasări ale mijloacelor de transport pe amplasament

Risc termic – temperatură ridicată a unor elemente ale motoarelor de acţionare după funcţionarea îndelungată a acestuia

Factorii de risc datorită sarcinii de muncă

 • Conţinut necorespunzător al sarcinii de muncă în raport cu cerinţele de securitate
 • Nerespectarea modului de operare a macaralei
 • Sarcină sub/supradimensinată în raport cu capacitatea executantului
 • Diminuarea atenţiei distributive prin operaţii repetitive pe lunga durată şi prin acumularea oboselii
 • Operaţii repetitive de ciclu scurt
 • Solicitarea fizică a sistemului osteo-lusculo-articular datorită lucrului prelungit în poziţia şezut.
UNITATE: SOCEP S.A. FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ DURATA DE EXPUNERE: 8h/sch.
LOCUL DE MUNCĂ:

Macaragiu

COMPONENŢA

SISTEMULUI DE MUNCĂ

FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A

FACTORILOR DE RISC

( descriere , parametri )

CONSECINŢĂ MAXIMĂ PREVIZIBILĂ CLASĂ DE GRAVITATE CLASĂ DE

PROBABI-

LIATE

NIVEL DE

RISC

Executant Acţiuni greşite Cădere de la înalţime prin dezechilibrare, alunecare sau paşire în gol Deces 7 2 4
Comezi greşite ate echipamentelor utilizate în procesul de producţie ITM 3-45 zile          2 2 2
Deplasare cu pericol de cădere de la acelaşi nivel prin alunecare pe suprafeţe alunecoase ITM 3-45 zile 2 2 2
Deplasare cu pericol de cădere de la înalţime la urcarea/coborărea fără respectarea normelor de securitate a muncii Deces 7 2 4
Deplasări cu pericol de cădere de la acelaşi nivel prin împiedicare datorită cailor de acces neuniforme şi cu denivelări ITM 3-45 zile 3 3 3
Deplasarea sau staţionarea sub sarcini manipulate la înalţime Deces 7 2 4
Efectuarea de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă – pornirea sau înreruperea funcţionarii echipamentelor tehnice ITM 3-45 zile 2 2 2
Efectuarea de operaţii de remediere a echipementelor electrice a macaralei Deces 7 1 3
Efectuarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă ITM 45-180 zile 3 1 2
Întreruperea accidentală a funcţionarii macaralei ITM 3-45 zile 2 2 2
Părăsirea utilajelor în timpul funcţionarii Deces 7 2 4
Reglarea parametrilor de lucru la valori necorespunzătoare ITM 3-45 zile 3 3 3
Mediu de muncă Factori de risc fizic Calamitaţi naturale Deces 7 1 3
Curenţi de aer la lucru în aer liber ITM 3-45 zile 2 1 1
Temperatură ridicată / coborătă a aerului ITM 3-45 zile 2 1 1
Umiditate ridicată / coborătă a aerului Neglijabil 1 1 1
Zgomot peste limita admisă la executarea de lucrari în zone cu nivel ridicat de zgomot Invalidigate gr. III 4 1 2
Mijloace de producţie Factori de risc electric Risc de electrocutare prin atingere directă / indirectă

(aparate, prize , cordoane de alimentare defecte)

Deces 7 2 4
Factori de risc mecanic Autoblocarea contraindicată a mişcărilor funcţionale

Ale echipementelor tehnice

ITM 3-45 zile 2 2 2
Deplasări ale mijloacelor de transport pe amplasament Deces 7 2 4
Factori de risc termic Temperatură ridicată a unor elemente ale motoarelor electrice de acţionare după funcţionarea îndelungată a acestuia ITM 45 – 180 zile 3 1 2
Sarcină de muncă Conţinut necorespunzător Nerespectarea modului de operare a macaralei Deces 7 2 4
Sarcina sub/supradimensionată Dimensiunea atenţiei distributive prin operaţii repetitive pe lungă durată prin acumularea oboselii ITM 3-45 zile 2 2 2
Operaţii repetitive de ciclu scurt ITM 3-45 zile 3 3 3
Solicitare fizică a sistemului osteo-musculo-articular datorită lucrului prelungit poziţia şejut ITM 45 – 80 zile 3 1 2

Nivelul de risc global al locului de muncă se calculează după următoarea formula :

unde :

 • ri = rangul factorului de risc “i”
 • Ri = nivelul de risc pentru factorul de risc “i”
 • n = numărul factorilor de risc identificaţi la locul de muncă.

Aşadar nivelul de risc global pentru profesia de macaragiu se calculează astfel:

=>

Nivelul de risc global are valoarea de 3,(03).

2.3 FIŞĂ DE MĂSURI PROPUSE
Nr.

Ctr.

 

FACTORI DE RISC

NIVEL DE

RISC

 

MĂSURĂ PROPUSĂ

1 F1: Cădere de la înalţime prin dezechilibrare, alunecare sau paşire în gol 4 -Avertizare pericole în zona de lucru

-Echiparea angajatului cu echipament de protecţie corespunzător lucrului la înalţime

-Verificarea de către maistru coordinator a purtarii echipamentului de protecţie la locul de muncă

2 F4:Deplasare cu pericol de cădere de la înalţime la urcarea/coborărea fără respectarea normelor de securitate a muncii  

4

-Instruirea periodică de securitatea muncii.

-Intruirea personalului prin instructaje periodice şi instrucţiuni proprii privind lucru la înalţime

3 F6: Deplasarea sau staţionarea sub sarcini manipulate la înalţime 4 Semnalizarea corespunzătoare a căilor de circulaţie şi a căilor pietonale din incinta locului de muncă
4 F11: Părăsirea utilajelor în timpul funcţionarii 4 Instrirea lucrătorilor privind consecinţele părăsirii utilajelor în timpul funcţionarii
5 F18: Risc de electrocutare prin atingere directă / indirectă

(aparate, prize , cordoane de alimentare defecte)

4 -Instrirea periodică de securitatea muncii

-Verificarea zilnică şi de ori căte ori este nevoie a instalaţilor electrice de către persoanele avizate în acest sens

-Instruirea personalului cu privire la înterzicerea intervenţiei la instalaţiile electrice cu care lucrează

-Instruirea personalului cu privire la folosirea corectă a instaşaţiilor electrice cu care lucrează

6 F20: Deplasări ale mijloacelor de transport pe amplasament 4 -Organizarea unor exerciţii anuale pentru situaţii de urgnţă

-Delimitarea căilor de acces

7 F22: Nerespectarea modului de operare a macaralei 4 -Verificarea folosirii corespunzător a macaralei de către seful de formaţie sau maistru coordonator.

Interpretarea rezultatelor

Nivelul de risc global calculat pentru postul de macaragiu este 3.(03). Această valoare încadrează postul de macaragiu în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc mic spre mediu deoarece nu depaşeşte limita maximă acceptabilă a nivelului de risc global de 3,5. Rezultatul s-a obţinut prin efectuarea calculelor a căror valori au fost luate din “Fişa de evaluare” a postului respectiv. În fişa postului au fost prezentaţi 25 dintre cei mai importanţi factori de risc la care se poate expune un macaragiu, clasificaţi astfel: 7 factori de risc 4, 5 factori de risc 3, 10 factori de risc 2 şi 3 factori de risc 1. Cei mai importanţi 7 factori de risc prezentaţi sunt:

F1: Cădere de la înalţime prin dezechilibrare, alunecare sau paşire în gol.

F4:Deplasare cu pericol de cădere de la înalţime la urcarea/coborărea fără respectarea normelor de securitate a muncii

F6: Deplasarea sau staţionarea sub sarcini manipulate la înalţime

F11: Părăsirea utilajelor în timpul funcţionarii

F18: Risc de electrocutare prin atingere directă / indirectă (aparate, prize , cordoane de alimentare defecte)

F20: Deplasări ale mijloacelor de transport pe amplasament

F22: Nerespectarea modului de operare a macaralei.

Pentru diminuarea sau chiar eliminarea celor şapte factori de risc 4, este necesar a fi respectate măsurile generic prezentate în Fişa de măsuri propuse . Dacă aş face o repartiţie a factorilor de risc în funcţie de sursele generatoare, situaţia ar arăta în felul următor:

 • 48% factori de risc proprii executantului
 • 20% factori de risc proprii mediului de muncă.
 • 16% factori de risc proprii mijloacelor de producţie
 • 16% factori de risc proprii sarcinii de muncă

Evaluarea factorilor de risc pentru postul de maistru

Maistrul organizează si urmareşte lucru în cadrul echipei pe care o conduce, asigurând respectarea tehnologiei stabilite prin instructiunile de lucru.

Elementele componente ale sistemului de muncă evaluat

Mijloace de producţie :

 • echipament de protecţie
 • chei de mână
 • acte şi documente pentru evidenta lucrarilor
 • piese de schimb

Sarcina de muncă

 • Repartizează personalul pe locuri de muncă si dispune sarcini de serviciu corespunzatoare calificării acestora si acordă în permanenţă asistenţă tehnică necesară personalului din subordine;
 • Participă alaturi de personalul pe care îl conduce la realizarea sarcinilor prin sustinerea pe domeniul de activitate specific a funcţionarii la parametri optimi si în condiţii de siguranţă a echipamentelor şi dotarilor tehnice din cadrul societaţii
 • Aduce la   cunostinţa   şefului   ierarhic   superior,   stadiul   de   desfaşurare   al   lucrarilor   de   reparaţii,eventualele probleme tehnice apărute şi măsurile de intervenţie ce trebuiesc luate
 • Urmareşte execuţia lucrarilor atât din punct de vedere cantitativ cât si calitativ, oferă soluţii atunci cind situaţia o impune
 • Urmareste lucrarile în desfasurare, verifică respectarea cronologiei lucrarilor, corectitudinea acestora. Supraveghează în mod direct lucrarile ce impun un grad de tehnicitate ridicat sau care prezinta un potential risc.
 • Respectă întocmai instructiunile de lucru, măsurile de securitate si sănătate în muncă şi PSI, precum si măsurile de igiena muncii, planurile de masuri, dispozitii si reglementari primite.

Mediul de muncă

Executantul îşi desfasoara activitatea la program de 8 ore/zi, pe durata programului poate fi expus la:

 • variatii de luminozitate
 • zgomot puternic generat de funcţionarea utilajelor
 • temperaturi ridicate

Factori de risc executant

Acţiuni greşite

 • Nerespectare restricţiilor de fumat sau foc deschis
 • Lovire la nivelul capului, pe timpul rondului datorita neatenţiei si datorită nepurtarii caştii
 • Caderea de la înalţime la deplasări pe schele si scări suspendate
 • Indepartare sau nefolosirea carcaselor, paravanelor sau scuturilor protectoare
 • Poziţionarea/depozitarea obiectelor pe traseul de deplasare
 • Cadere la acelasi nivel prin împiedicare sau dezechilibrare
 • Prezentarea la program in stare de oboseală, sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substantelor halucinogene
 • Neutilizarea echipamentului de protecţie

Omisiuni

 • Omiterea unei etape din procedura de pornire-oprire a echipamentelor deservite de personalul din subordine
 • Neverificarea la perioadele de timp stabilite, a stării echipamentelor tehnice

Factori de risc datorită mesiului de muncă – Factori de risc fizic

 • Temperaturi ridicate sau scăzute în functie de anotimp
 • Umiditate ridicată sau scăzută a aerului funcţie de condiţiile meteo
 • Curenţi de aer la operatiuni executate în cămp deschis
 • Pulberi toxice în atmosferă
 • Lichide vehiculate la presiuni ridicate
 • Zgomot la locul de muncă
 • Calamitati naturale: trăsnete, seisme, furtuni
 • Intensitate variabilă a luminii: stralucire, pălpăire si iluminare scăzută

Factori de risc datorită mijloacelor de producţie

Factori de risc mecanic

 • Fisuri sau scapari de abur sau apă fierbinte la presiuni ridicate datorită neetanşeităţilor
 • Alunecarea pe pete de gresanti, provenite din scurgeri de la circuitele de ungere
 • Explozia recipientelor sau conductelor sub presiune datorită acumularilor si depăşirii nivelului maxim admis
 • Leziuni provocate de taierea/înţeparea cu suprafeţe sau obiecte contondente
 • Prinderea degetelor/membrelor la organele de maşini în mişcare
 • Căderea sau rostogolirea obiectelor (pieselor) metalice grele, pozitionate instabil, atunci cand angajatul execută activitaţi având corpul situat sub aceste piese

Factori de risc chimic

 • Iritaşii la nivelul epidermei datorită contactului cu uleiuri sau degresanţi

Factori de risc termic

 • Contact al pielii cu suprafeţe metalice încinse
 • Improscarea executantului cu substanţe lichide sau gazoase la temperaturi ridicate

Factori de risc electric

 • Electrocutare prin atingere directă la reţelele si panourile electrice
 • Electrocutare prin atingere indirecta datorită umiditatii ridicate în zone cu izolare deteriorata a conductorilor

Factori de risc datorită sarcinii de muncă

 • Efort psihic datorită răspunderii pe care o poartă pentru personalul din subordine

Efort dinamic datorită deplasărilor pedestre efectuate în mod frecvent.

UNITATE: SOCEP S.A. FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ DURATA DE EXPUNERE: 8h/sch.
LOCUL DE MUNCĂ:

MAISTRU

COMPONENŢA

SISTEMULUI DE MUNCĂ

FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A

FACTORILOR DE RISC

( descriere , parametri )

CONSECINŢĂ MAXIMĂ PREVIZIBILĂ CLASĂ DE GRAVITATE CLASĂ DE

PROBABI-

LIATE

NIVEL DE

RISC

Executant Acţiuni greşite

Omisiuni

Nerespectare restricţiilor de fumat sau foc deschis Deces 7 2 4
Lovire   la   nivelul   capului,   pe   timpul   rondului datorită neatentiei si datorita nepurtarii castii ITM 3-45 zile          2 4 2
Caderea de la inaltime la deplasari pe estacade siscari suspendat Deces 7 1 3
Indepartare sau nefolosirea carcaselor, paravanelorsau scuturilor protectoare INV. Gr. 3 4 2 3
Pozitionarea/depozitarea  obiectelor   pe  traseul  dedeplasare ITM 45-180 zile 3 2 2
Cadere   la   acelasi   nivel   prin   impiedicare   saudezechilibrare ITM 3-45 zile 2 3 2
Prezentarea la program in stare de oboseala, subinfluenta   bauturilor   alcoolice   sau   a   substantelorhalucinogene Deces 7 1 3
Neutilizarea echipamentului de protectie ITM 3-45 zile 2 3 2
Omiterea   unei   etape   din   procedura   de   pornire-oprire a echipamentelor  deservite de personalul dinsubordine Deces 7 1 3
Neverificarea la perioadele   de timp stabilite, astarii echipamentelor tehnice Deces 4 1 2
Mediu de muncă Factori de risc fizic Temperaturi ridicate sau scazute a aerului functiede anotimp ITM 3-45 zile 2 3 2
Umiditate ridicata sau scazuta a aerului ITM 3-45 zile 2 3 2
Curenti de aer la operatiuni executate in exterior ITM 3-45 zile 2 2 2
Pulberi netoxice in atmosfera Neglijabil 1 2 1
Substante vehiculate la presiuni ridicate INV.Gr. II 5 2 4
Mijloace de producţie Factori de risc electric Electrocutare prin atingere directa la retelele sipanourile electrice Deces 7 2 4
Factori de risc mecanic Explozia   recipientelor   sau   conductelor subpresiune   datorita   acumularilor   si   depasirii nivelului maxim admis Deces 7 1 3
Leziuni   provocate   de   taierea/inteparea   cu suprafete sau obiecte contondente ITM 3-45 zile 2 3 2
Prinderea   degetelor/membrelor   la   organele   demasini in miscare INV Gr.III 4 2 3
Caderea   sau   rostogolirea   obiectelor   (pieselor)metalice   grele,   pozitionate   instabil,   atunci   cand angajatul executa activitati avand corpul situat sub aceste piese Deces 7 2 4
Factori de risc termic Improscarea executantului cu substante lichide sau gazoase la temperaturi ridicate INV Gr.II 5 2 4
Sarcină de muncă Sarcina sub/supradimensională în raport cu executantul Efort   dinamic   datorita   deplasarilor   pedestreefectuate in mod frecvent ITM 3-45 zile 2 4 2
Efort psihic datorita raspunderii pe care o poarta pentru personalul din subordine ITM 3-45 zile 2 2 2

Nivelul de risc global al locului de muncă se calculează după următoarea formulă :

unde :

 • ri = rangul factorului de risc “i”
 • Ri = nivelul de risc pentru factorul de risc “i”
 • n = numărul factorilor de risc identificaţi la locul de muncă.

Aşadar nivelul de risc global pentru profesia de macaragiu se calculează astfel:

=>

Nivelul de risc global are valoarea de 2,93.

3.4 FIŞĂ DE MĂSURI PROPUSE
Nr.

Ctr.

 

FACTORI DE RISC

NIVEL DE

RISC

 

MĂSURĂ PROPUSĂ

1 Nerespectare restricţiilor de fumat sau foc deschis 4 – Instruirea periodică de securitatea muncii.

– Instruirea periodică ISU

– Verificarea personalului din subordine cu privire la respectarea locurilor premise pentru fumat sau foc deschis

– Instructaje periodice şi instrucţiuni privind lucrul cu foc deschis

– Semnalizarea zonelor de fumat şi lucru cu foc deschis conform legislaţiei în vigoare.

-Avertizare pericole în zona de lucru

2 Substante vehiculate la presiuni ridicate  

 

4

 

-Efectuarea instruirii înaintea începerii activitatilor de interventii pentru verificari sau reparatii

-Eliminarea presiunii din segementul retelei pe care se executa interventia

-Pozitionarea în siguranta a propriei persoane si a celorlalte persoane, fata de posibila sursa de risc

-Purtarea completa a echipamentului individual de protectie

3 Improscarea executantului cu substante lichide sau gazoase la temperaturi ridicate
4 Electrocutare prin atingere directa la retelele sipanourile electrice 4 -Verificarea zilnică şi de ori căte ori este nevoie a instalaţilor electrice de către persoanele avizate în acest sens

-Instruirea personalului cu privire la înterzicerea intervenţiei la instalaţiile electrice cu care lucrează

-Instruirea personalului cu privire la folosirea corectă a instaşaţiilor electrice cu care lucrează

5 Căderea   sau   rostogolirea   obiectelor   (pieselor)metalice   grele,   pozitionate   instabil,   atunci   cand angajatul executa activitati avand corpul situat sub aceste piese 4 -Echiparea angajatului cu echipament de protecţie corespunzător lucrului

-Verificarea de către maistru coordinator a purtarii echipamentului de protecţie la locul de muncă

-Avertizare pericole în zona de lucru

Interpretarea rezultatelor evaluarii

Nivelul de risc global calculat pentru locul  “maistru”  este  2.93  %, valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de munca cu nivel de risc mediu. Rezultatul este sustinut de “Fisa de evaluare a locului de munca”, din care se observa ca din totalul de 23 factori de risc identificati, 21.73 % ( 5 ) depăsesc ca nivel de risc valoarea 3, încadrandu-se în categoria nivelelor de risc mari, putând avea consecinte ireversibile asupra executantului. Pentru acesti factori s-a întocmit fisa de masuri de mai sus.

În ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezinta dupa cum urmeaza:

43.47 % sunt factori proprii EXECUTANT

21.73 % sunt factori proprii MEDIUL DE MUNCĂ

26% sunt factori proprii MIJLOACE DE PRODUCTIE

8.69 % sunt factori proprii SARCINA DE MUNCĂ

Concluzii

Evaluarea factorilor de risc de accidentare sau îmbolnăvire profesională se realizează cel puţin o data pe an cu scopul de a identifica factorii de risc la locurile de muncă cu pericol de accidentare / îmbolnăviri profesionale pentru activităţile analizate în vederea stabilirii nivelului de risc atât pentru fiecare loc de muncă cât şi la nivel de unitate prin cuantificarea şi ierarhizarea riscurilor de accidentare pentru cunosaşterea acestora de către toţi salariaţii de la locul de muncă respectiv. Acestă evaluare permite alocare eficientă a resurselor destinate securităţii şi sănătaţii în muncă.

În acest articol am prezentat calculul nivelului de risc global din punct de vedere a securităţii şi sănătăţii muncii  pentru postul de macaragiu unde am identificat o valoare de 3.(03) şi pentru cel de maistru unde a reieşit o valoare de 2.93. Ambele valori se încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc mediu rezultatele fiind susţinute de fişele de evaluare ale fiecarui job în parte.